Pazartesi - Cuma : 09:00 - 17:00
info@ulusalpatent.com
+90 312 472 1100

Marka

Marka;

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Marka mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari hak sağlamaz.

Marka Tescil Aşamaları ve Süreleri:

Markaya herhangi bir itiraz olmaması durumunda tescil işlemleri ortalama 8-10 ay içinde tamamlanmaktadır.

1. Araştırma ve inceleme süresi:

Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından mutlak nedenler yönünden araştırma ve inceleme süresi ortalama 2-4 ay kadardır. Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir yasal engel yoksa ve inceleme olumlu sonuçlanırsa marka, resmi marka bülteninde ilan edilir.

2. Resmi marka bülteninde ilan süresi:

Marka bülteninde kanuni ilan süresi 3 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.

3. Tescil aşaması:

Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde ve Türk Marka ve Patent Kurumunun verdiği kanuni süreler içerisinde eksik evraklar ve harç noksanları tamamlanır. Ortalama 1-2 ay içinde “Marka Tescil Belgesi’’ düzenlenerek kurum tarafından vekil firma veya firma adresine posta ile gönderilir.

4. Yurt dışı Marka Tescili:

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu sürenin onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılması gerekmektedir. Yenileme işlemi koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

Bu işlem, firmaların marka üzerinde yaptıkları yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda oldukça önem kazanmaktadır.

SIMAJ bu konu ile ilgili, özel olarak oluşturmuş olduğu database sistemi ile bu sisteme kayıt edilen tescilli markalarının yenileme sürelerini takip ederek, koruma süresinin bitiminden önceki altı ayın başlangıcında ilk bildirimini yapıp, devam eden süre içerisinde de marka yenileme işlemi yapılıncaya kadar takibi sürdürmektedir.

Türkiye’de müracaatı yapılan ve koruma altına alınan marka tescil belgesi ile sağlanan koruma yalnızca Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Türkiye’de sahip olduğunuz tescili, yurtdışında da kullanmak istiyor veya kullanıyorsanız ve korunmasını istiyorsanız ayrıca yurtdışında da tescil edilmesi gerekliliği söz konusudur.

Marka ile İlgili Diğer İşlemler ve Gerekli Belgeler

 1. Yenileme işlemleri,
 2. Devir işlemleri,
 3. Lisans işlemleri,
 4. Adres Değişikliği işlemleri,
 5. Unvan Değişikliği işlemleri,
 6. Nevi Değişikliği işlemleri,
 7. Şirket Birleşmesi işlemleri,
 8. Veraset ile İntikal işlemleri,
 9. İptal işlemleri,
 10. Tescil Belgesi suret işlemleri.

Marka Başvurusu İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler:

 1. Renkli veya Siyah beyaz Marka örneği, ( logo ve/veya isim )
 2. Kuruluş gazetesi,
 3. İmza sirküleri ( noter tasdikli )
 4. Vergi Levhasının fotokopisi,
 5. Şahıslarda kimlik fotokopisi,
 6. Vekâletname,

Vekaletname örneğini indirmek için tıklayınız.