Pazartesi - Cuma : 09:00 - 17:00
info@ulusalpatent.com
+90 312 472 1100

Yatırım Danışmanlığı

 1. 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki 2012 / 3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden aşağıda belirtilen teşviklerden yararlanılmaktadır.
 2. Bu karara istinaden 20 Haziran 2012 tarih ve 28329 sayılı resmi gazetede ise Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin 2012 / 1 sayılı tebliğ yayınlanmıştır.

Bu tebliğle,

Yatırım yapılacak bölgeler 6 bölgeye ayrılmış ve yapılacak yatırım ile desteklenecek yatırımlar dört grup halinde toplanmıştır. 

Bunlar;

 1. Genel Teşvik Uygulamaları,
 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları,
 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki,
 4. Stratejik Yatırımların Teşviki.

Ayrıca Yatırım Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:

1.Bölge2. Bölge3. Bölge4. Bölge5. Bölge6. Bölge
AnkaraAdanaBalıkesirAfyon AdıyamanAğrı
AntalyaAydınBilecikAmasyaÇankırıBingöl
BursaBoluBurdurArtvinErzurumBitlis
EskişehirÇanakkaleGaziantepÇorumGiresunDiyarbakır
İstanbulDenizliMersinElezığGümüşhaneHakkari
İzmiEdirneManisaErzincanKahramanmaraşKars
KocaeliIspartaSamsunHatayNiğdeMardin
MuğlaKayseriTrabzonKastamonuOrduMuş
 KırıkkaleUşakKırşehirSinopSiirt
 KonyaZonguldakKütahyaTokatŞanlıurfa
 SakaryaKaramanMalatyaTunceliVan
 TekirdağKarabükNevşehirYozgatBatman
   RizeAksarayŞırnak
   SivasBayburtŞırnak
   KırıkkaleKilisIğdır
   BartınOsmaniyeBozcaada ve Gökçeada
   Düzce  

GENEL TEŞVİK SİSTEMİ:

Genel anlamda ülkenin tüm bölgelerinde yapılacak yatırımlar için geçerli olup iki esas devlet yardımından yararlanılmaktadır.

Bunlar;

 1. Katma Değer Vergisi İstisnası,
 2. Gümrük Vergisi muafiyeti,
 3. 1. ve 2. bölgelerde yapılacak olan yatırımlar için asgari 1 Milyon TL şartı aranır.
 4. 3. 4. 5. ve 6. bölgelerde 500.000.00 TL’dir.
 5. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
 6. Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.
 7. Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.

DESTEK UNSURLARI

Katma Değer Vergisi İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve/veya yurt dışından temin edilecek ve Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen yatırım malları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanmaktadır.  

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için Gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi: Gelir ve/veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen Sabit Yatırım katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının ilgili kurum tarafından karşılanması şeklinde uygulanır. Ancak, bu uygulamaya Yatırım Teşvik Belgesi tamamlama vizesi yapıldıktan sonra başlanır.  

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan ilave istihdam için belirlenen Gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Yalnızca 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde uygulanmaktadır.  

Sigorta Primi Desteği: Yatını Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının ilgili kurum tarafından karşılanmasıdır. Yalnızca 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde uygulanmaktadır.  

Faiz Desteği: Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının % 70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının ilgili Bakanlıkça karşılanması şeklinde uygulanmaktadır.  

Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca ve yatırımın yapıldığı Valilik tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Katma Değer Vergisi İadesi: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen Bina ve İnşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

GENEL YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yatırım destekleri farklılık göstermektedir. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:

 1. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,( Turizm Yatırım Teşvik Belgesinin bu usulde alınması için yatırım yerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının KTKGB ve Turizm Merkezleri Sayfasında yayınlanmış olması gerekmektedir.  
 2. Madencilik yatırımları,
 3. Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
 4. 20 Milyon Türk lirası üzeri belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları,
 5. Test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar),
 6. Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları
 7. Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları
 8. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

İthalat oranı fazla olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir.

 1. Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,
 2. Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
 3. Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),
 4. Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olması (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır)

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALIMI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Ulusal Yatırım ve Danışmanlık Ofisi siz yatırımcılara Yatırım Teşvik Belgesi almadan önce yapacağınız yatırım için firma sahipleri ve yöneticilerini sözlü veya yazılı istek üzerine bilgilendirir.

Yatırım yeri seçimi, Yatırım cinsleri, menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar.

Firmanızın satın alacağı ithal ve yerli makineler hakkındaki ihtiyacınızı, Yatırım yeri ve yapılacak yatırım tutarı hakkındaki bilgileri topladıktan sonra Yatırım Teşvik Belgesi dosyasını hazırlar ve en kısa sürede işlemlerinizi sonuçlandırılır.

TEŞVİK BELGESİ ALIMI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 • Dilekçe ( Ulusal Danışmanlık tarafından hazırlanacak ve imzaya açılacaktır )
 • Yatırım Bilgi formu (Ulusal Danışmanlık tarafından hazırlanarak imzaya açılacaktır )
 • İthal ve Yerli global listeler, (Ulusal Danışmanlık tarafından hazırlanarak imzaya açılacaktır )
 • Ekonomi Bakanlığına yatırılan makbuzun 2. Nüshası,
 • Yatırımın türüne göre istenecek olan izin belgesi ( Yatırım belgesi, işletme belgesi gibi )
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Borcu yoktur yazısı ( Hazine Müsteşarlığına olanı )
 • ÇED Belgesi ( Aslı gibidir onaylı veya noter tasdikli sureti )
 • Beyan ve Taahhüt
 • İmza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti,
 • Ticaret Sicil Gazeteleri ( Kuruluş ve/veya sermaye artırımı onaylı )
 • Kapasite Raporu aslı veya onaylı sureti,
 • Proforma faturalar ( Zorunlu olmayıp yatırım için gerekli makinaların tespiti için )
 • Şirket Ortakları hakkında bilgi ( TC kimlik numaraları, şirketteki payı, vs. gibi )
 • Tapu veya Kiralık ise yıllık kira sözleşmesi, ( en az 5 yıllık şartı aranır )
 • Vergi Levhası fotokopisi

Vekaletname örneğini indirmek için tıklayınız.