Pazartesi - Cuma : 09:00 - 17:00
info@ulusalpatent.com
+90 312 472 1100

Patent

Patent Buluş Nedir? Patent Nedir?

Buluş, “tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü” olarak tanımlanır.

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de Patent Tescil Belgesi denir.

Türkiye’de kaç çeşit patent sistemi vardır?

Türkiye’de biri incelemesiz; diğeri incelemeli olmak üzere iki çeşit patent sistemi vardır. İncelemeli sistem araştırma ve inceleme safhalarını kapsamaktadır. İşlemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent, başvurunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildiği için 20 yıllık bir koruma elde edilmektedir.

İncelemesiz sistem, sadece araştırma safhasına sahip olup, ülkemizde mali kaynakları kısıtlı olan buluş sahiplerine ucuz, süratli ve 7 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. İncelemesiz patent için koruma süresi sona ermeden inceleme talep edilirse bu süre 20 yıla tamamlanarak incelemeli patente dönüştürülebilmektedir.

Bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için gereken kriterler nelerdir?

Yenilik;

Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.

 1. Tekniğin bilinen durumunun aşılması;

Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı nitelik anlamındadır.

 1. Sanayiye uygulanabilirlik;

Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar:

Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilerek korunamazlar:

 1. Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,
 2. Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
 3. Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,
 4. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,
 5. İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller.(Bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usulleri hariç.)

Aşağıda belirtilen buluşlar da patent verilerek korunamazlar:

 1. Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,
 2. Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Faydalı Modeller

Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.


Bir buluşun Faydalı Model verilerek korunabilmesi için gerekli kriterler nelerdir?

 1. Yenilik;
  Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
 2. Sanayiye uygulanabilirlik;
 3. Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar

 1. Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
 2. Koruma süreleri farklıdır,
 3. Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Patent ve Faydalı Model belgesi koruma süreleri kaç yıldır?

 1. İncelemeli patent 20 yıl,
 2. İncelemesiz patent 7 yıl,
 3. Faydalı model belgesi 10 yıl,

Süreyle korunur. Koruma süresi sona eren Patent ve Faydalı Modeller halka maal olur.

Patent ve Faydalı Model Başvurusu için Gerekli Belgeler:

1. Tarifname;

Burada buluş konusu, ilgili olduğu teknik saha, tekniğin bilinen durumu, buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler, teknik resimlere ait açıklamalar ve buluşun sanayiye uygulanma biçimi detayları ile belirtilmelidir.

2. Özet;

Buluşa ait teknik bilginin özünü içermelidir.

3. İstemler;

İstemlerde buluşun Patentle veya Faydalı Modelle korunması istenilen unsurları tanımlanmalıdır.

4. Teknik Resimler

Vekaletname örneğini indirmek için tıklayınız.

PATENT VE FAYDALI MODEL İŞLEYİŞ ŞEMALARI